سامانه ساز صنایع خراسان

مشاوره و آموزش خدمات فنی و مهندسی, سیستمهای مدیریت, بهروری و کیفیت

نظر شما در مورد دوره های آموزشی

نام سازمان / شرکت :
نام و نام خانوادگی :

ردیف عنوان عالی خوب متوسط ضعیف
1 نحوه اطلاع رسانی
2 تاریخ برگزاری کارگاه
3 مکان برگزاری برنامه
4 زمان بندی اجرای برنامه ها
5 نحوه برخورد مسئولین کارگاه آموزشی
6 میزان رعایت نظم و هماهنگی
7 سطح علمی و کاربردی بودن مطالب کارگاه آموزشی
8 کیفیت و نحوه پذیرایی
9 اثربخشي همايش در ارتقا سطح  کنترل کیفیت 
10 ارزیابی کلی شما از کارگاه آموزشی

نقاط قوت برنامه :
نقاط ضعف برنامه :

آيا برگزاري اين دوره آموزشی توانسته است در رسيدن به اهداف اصلي موفق باشد؟ بله خیر
آيا برگزاري همايش هاي / کارگاه های آموزشی بعدي را در اين زمينه لازم مي دانيد؟ بله خیر
عنوان نیاز های آموزشی دیگر که مورد نیاز شما می باشد :