سامانه ساز صنایع خراسان

مشاوره و آموزش خدمات فنی و مهندسی, سیستمهای مدیریت, بهروری و کیفیت

دوره های آموزشی

عنوان دوره : سيستم مديريت كيفيت در ازمايشگاه ها ISO17025
هزینه دوره :
محتوای دوره :

·         تاریخچه سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد

·         مقدمه ای بر قوانین و مقررات مرتبط آزمایشگاهی

·         نیازمندیهای سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای ISO 17025(مدیریتی و فنی)

·         قابلیت تکرار پذیری ، تکثیر پذیری ، بایاس ، خطی بودن

·         عدم قطعیت در اندازه گیری ها

·         هدایت و مدیریت برنامه ریزی

·         اجرای ممیزی

·         فعالیتهای ممیزی

·         صلاحیت و ارزیابی ممیزان

·         روانشناسی ممیزان

 

اهداف دوره :

بالا بردن توان کیفی پرسنل آزمایشگاههای صنعتی ، غذایی و پزشکی جهت تفسیر استاندارد تربیت و آموزش پرسنل جهت بکار گیری و اجرا و انجام ممیزی های داخلی سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استانداردISO /IEC 17025

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره :

منابع آموزشی :
متن استاندارد ISO17025:2005

قابل استفاده برای :
كليه مسولين فني و پرسنل كنترل كيفي آزمايشگاه

پیش نیاز :

دوره های مرتبط :

کارگاه آموزشی : دارد
مدت دوره : 2روز
  ثبت نام در دوره   ||   فهرست دوره ها