سامانه ساز صنایع خراسان

مشاوره و آموزش خدمات فنی و مهندسی, سیستمهای مدیریت, بهروری و کیفیت

دوره های آموزشی

عنوان دوره : آشنایی با استاندارد تضمین کیفیت 3834
هزینه دوره : 600000 ریال
محتوای دوره :


اهداف دوره :


توانایی شرکت کنندگان پس از دوره :


منابع آموزشی :

کتاب استاندارد ایران ایزو 3834-1 الی 3834-6

قابل استفاده برای :


پیش نیاز :


دوره های مرتبط :


کارگاه آموزشی : دارد
مدت دوره : 2 روزه
  ثبت نام در دوره   ||   فهرست دوره ها