سامانه ساز صنایع خراسان

مشاوره و آموزش خدمات فنی و مهندسی, سیستمهای مدیریت, بهروری و کیفیت

دوره های آموزشی

عنوان دوره : مباني، تشريح الزامات و مستندسازي ISO 9001:2008
هزینه دوره : 1.200.000
محتوای دوره :
صول و مباني كيفيت - روند تغيير نيازها و فرهنگ اجتماعي - مروری بر ساختار سازمان جهانی استاندارد و کمیته فنی TC 176 - تعاریف و اصطلاحات بر اساس ویرایش جدید ISO 9001 - آشنایی با رویکرد فرآیندی و مدیریت فرآیندها در سازمان - تشریح الزامات استاندارد ISO 9001 ويرايش سال 2008 - مروری بر استانداردISO 9004 و تغییرات پیشنهادی در پیش نویس ویرایش جدید - مروري بر مستندات سيستم هاي مديريت كيفيت - آشنایی با نحوه مستندسازی و تدوین مستندات

اهداف دوره :

آشنایی با الزامات و نیازمندی های سیستم مدیریت کیفیت و ارائه راهکارهایی در جهت استقرار، نگهداری و بهبود مداوم این سیستم.

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره :

پایه ریزی و ایجاد ساختار مناسب در راستای استقرار، نگهداری و بهبود مداوم این سیستم در سازمان. 

منابع آموزشی :

متن استاندارد ISO 9001:2008

قابل استفاده برای :

مدیران، کارشناسان و اعضاي دفاتر بهبود و تضمين کيفيت

پیش نیاز :

آشنايي اولیه با سیستم مدیریت کیفیت

دوره های مرتبط :

ممیزی داخلی سيستم مديريت کيفيت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2008 ، سرمميز ي سيستم مديريت کيفيت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2008

کارگاه آموزشی : دارد
مدت دوره : 2 روزه
  ثبت نام در دوره   ||   فهرست دوره ها