سامانه ساز صنایع خراسان

مشاوره و آموزش خدمات فنی و مهندسی, سیستمهای مدیریت, بهروری و کیفیت

مقالات منتشر شده توسط کارشناسان

 • - چگونگی پیاده سازی استاندارد مدیریت زیست محیطی ISO 14001 در صنایع قند و شکر
 • بیست و هفتمین دوره سمینار های سالانه کارخانجات قند وشکر ایران – اردیبهشت 1384

 • - نقش ایمنی در بهره وری کارخانجات قند و شکر
 • بیست و هشتمین دوره سمینارهای سالانه کارخانجات قند و شکر ایران – اردیبهشت 1385

 • - استقرار و اندازه گيري چرخه مديريت بهره وري در سازمانها
 • ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت - سال 2005

 • - ارائه مدلي براي تشريح وروديها، فرآيند انجام كار و خروجي هاي سيستم مديريت کيفيت.
 • هشتمین کنفرانس مدیران کیفیت - سال 2007

 • - اشنایی با اصول طبقه بندی ، طراحی و ایجاد اتاق تمیز (Clean Room ) در صنایع تجهیزات پزشکی
 • اولین کنگره تخصصی مهندسی پزشکی – دی ماه 1389

 • - آشنایی با اصول GMP و الزامات اداره کل تجهیزات پزشکی ایران
 • اولین کنگره تخصصی مهندسی پزشکی – دی ماه 1389

 • - تشریح الزامات اخذ استاندارد ISO 13485:2003 در صنایع پزشکی
 • اولین کنگره تخصصی مهندسی پزشکی – دی ماه 1389

 • - مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای تشخیص طبی بر اساس استاندارد ISO 15189
 • اولین کنگره تخصصی مهندسی پزشکی – دی ماه 1389

 • - نحوه تهیه تکنیکایل فایل جهت محصولات پزشکی بر اساس استاندارد ISO 13485
 • اولین کنگره تخصصی مهندسی پزشکی – دی ماه 1389

 • - نحوه اخذ استاندارد تطابق با الزامات اتحادیه اروپا CE جهت تجهیزات پزشکی
 • اولین کنگره تخصصی مهندسی پزشکی – دی ماه 1389

برای دانلود مقالات بر روی لینک انتشارات کلیک نمایید