(فارسی) خدمات مشاوره فروش و بازاریابی

خدمات مشاوره فروش و بازاریابی

برنامه ریزی بازاریابی فرایند نظام مندی است برای ارزیابی فرصت ها و قابلیت های بازاریابی تعیین اهداف ، استراتژی های بازاریابی ، تقسیم بندی بازار هدف و استراتژی های موضع یابی برند ، جستجوی مزیت های رقابتی تخصیص منابع مورد نیاز و ایجاد سند مکتوبی برای اجزاء و کنترل آنها.
برنامه ریزی بازاریابی به ما کمک می کند با شناخت نقاط قوت و ضعف داخلی و همچنین اطلاعات به دست آمده در بازار ، رقبا و مشتریان طی یک برنامه سیستماتیک به اهداف خود برای رسیدن به میزان فروش مطلوب دست بیابیم .
از طرفی هزینه های اجرای این برنامه برآورده شده تا میزان بازدهی آن با نظر مدیران شرکت مطابقت داده شود .
از موارد جزئی تر که می تواند میزات فروش را تحت تاثیر مثبت قرار دهد و به تدوین برنامه بازاریابی موثر تر کمک کند می توان به تعیین محودها قروش و سهمیه فروش در هر محدوده ( پیش بینی فروش ) ، معماری برند ، ساختار مشهود و نامشهود برند ، تعیین ارزش پیشنهادی به واسطه ها و مصرف کنندگان اشاره کرد .
شرکت سامانه ساز صنایع خراسان با تدوین برنامه ریزی بازاریابی در شش فصل و جلسات مشاوره به مدیران بنگاههای اقتصادی برای رسیدن به اهداف خود در زمینه های فروش و بازاریابی و حل مشکلات موجود در این زمینه با استفاده از روشهای علمی و راه کارهای عملی یاری رساند .
این شش فصل عبارت است از :

 • خلاصه مدیریت
 • تحلیل وضعیت
 • خلاصه بازار
 • تحلیل SWOT
 • تحلیل رقابت
 • محصولات و خدمات
 • عوامل کلیدی موفقیت KFS
 • استراتژی بازاریابی
 • چشم انداز و ماموریت
 • اهداف بازاریابی
 • اهداف مالی
 • تقسیم بندی بازار و بازار های هدف
 • موضع یابی
 • سلسله مراتب استراتژیک
 • آمیخته های بازاریابی
 • تحقیقات بازاریابی
 • محاسبات مالی
 • تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر
 •  پیش بینی فروش
 • پیش بینی هزینه ها
 • کنترل های لازم
 • اجرا
 • سازمان دهی بازاریابی
 • برنامه ریزی اقتضایی استراتژی ها، اهداف و تکنیک های بازاریابی و تبلیغات