سامانه ساز صنایع خراسان

مشاوره و آموزش خدمات فنی و مهندسی, سیستمهای مدیریت, بهروری و کیفیت

تماس با ما

 آدرس: مشهد کیلومتر 12جاده مشهد قوچان - پارک علم و فناوری-ساختمان موسسات فناور و دانش بنیان- طبقه سوم -

تلفن:  18-35425517-051
 
فکس : 35425519-051
 
ایمیل: info@samanesaz.org

                     info@efqc.ir