سامانه ساز صنایع خراسان

مشاوره و آموزش خدمات فنی و مهندسی, سیستمهای مدیریت, بهروری و کیفیت

سنگفرش هر خیابان از طلاست!

سنگفرش هر خیابان از طلاست!
نام کتاب : سنگفرش هر خیابان از طلاست!
نویسنده : کیم وو چونگ
چند خطی از کتاب :
چگونه رؤیاهای خلاق داشته باشیم؟

 مغز شما هنگامی رشد می کند که از آن استفاده کنید. بسیار از مردم می گویند که با رفتن به مکانی آرام بخش و ساکت در مناطق کوهستانی و یا در کنار دریا، ایده های بیشتری به ذهنشان خطور می کند. اما در حقیقت ایده های واقعی تنها زمانی بوجود می آیند که سلول های مغز درحال تحرک و فعالیت هستند. جرقه برای ایده های خلاق زمانی ایجاد می شود که شما سخت مشغول کار و تفکر هستید. ایده ها از ورود اطلاعات سرچشمه می گیرند. ذهن شما باید تلاشها و تجربیات شما را جذب کند به همان صورتی که رایانه اطلاعاتی را که وارد آن می کنید، جذب می کند. ذهن شما بایست همه چیز را ثبت کند و شما بایست همه چیز را در آنجا نگهداری کرده تا در آینده به آنها رجوع کنید. اطلاعات اساسی ذهن شما بعدها می تواند مسائل پیچیده تر را حل کند. زمان کاری وقتی است که به نحو احسن فکر می کنید. علاوه بر آن، خلاقیت با کار سخت افزایش می یابد. مغز انسان بیشتر نیروهای بالقوه و دست نخورده را پردازش می کند. می گویند که یک آدم تنها در حدود ده درصد از این نعمت را به طور متوسط استفاده می کند. آنهایی که سخت کار می کنند، می توانند قدرت شهود و بینش خود را توسعه بخشند.
نیروهای بالقوه بیشتر مردم فراتر از مقداری است که از آن آگاهی دارند، یا حاضرند از آن استفاده کنند.
هرچه زودتر بیشتر کار کنید، شبها رؤیاهای شما واقع گرایانه تر می شوند. وقتی که مغز انسان لبریز است رؤیاها شگفت آور هستند. تجربه نشان می دهد که رؤیا، آرزوی انجام کاری است. اگر شما عاشق کسی هستید، رؤیای ازدواج را در سر می پرورانید. اگر شما سخت کار کنید، گاهی اوقات رؤیاهای شما راه حل مشکلات شما می شوند.
برگرفته از کتاب سنگفرش هر خیابان از طلاسست- راهی به سوی موفقیت