مراحل استقرار سیستم های مدیریتی در سازمان
مراحل استقرار سیستم های مدیریتی

۱- توجیه مدیریت ارشد سازمان نسبت به مزایا، مراحل كار و همچنین نقش مدیریت ارشد در مراحل مختلف استقرار تا اخذ نتیجه :

از آنجائیكه نقش مدیریت و بویژه مدیریت منابع از الزامات اصلی می باشد، بنابراین مرحله توجیه مدیریت و كسب اعتقاد و همراهی وی و پشتیبانی مستمر او از اهم فعالیتهای آغازین می باشد. در صورت كمرنگ شدن تعهد و پشتیبانی مدیریت، استقرار ایزو اثر بخش نخواهد بود. برای اطمینان از اجرای اثر بخش سیستم كیفیت، مدیریت یك نفر از مدیران اجرایی را به عنوان نماینده مدیریت معرفی می نماید. این فرد زیر نظر مدیریت فعالیت داشته و وظیفه نظارت بر اجرای نظام مدیریت كیفیت را بعهده دارد.

۲- برنامه ریزی منابع مورد نیاز برای استقرار سیستم های مدیریتی :

توصیه می شود یك روش اجرایی برای استقرار سیستم تعریف و نقش تمامی افراد درگیر در پروژه مشخص شود و افرادی كه بعنوان كمیته های راهبری، اجرایی، مستند سازی، ممیزی داخلی در مراحل استقرار خواهند داشت و نقش سایر واحد ها از قیل واحد های اداری و مالی در برقرار تسهیلات از جمله تامین امكانات اداری، چاپ، تكثیر و تامین نیروی انسانی مورد نیاز مشخص گردد. معمولا شرکت سامانه ساز صنایع خراسان تمامی موارد فوق به علاوه برنامه زمانبندی پروژه را در قالب گانت چارت اجرایی در جلسات اولیه اعلام می دارد .

۳- برگزاری آموزش های عمومی و تخصصی:

این آموزش ها شامل برگزاری سمینارهای عمومی سیستم مورد نظر ( از قبیل ISO 9001:2008 , OHSAS 18001:2007 , ISO 14001:2004 , ISO 22000:2005 و … ) ، كلاس های آشنایی با الزامات سیستم و نیازمندیهای استاندارد مورد نظر، مستند سازی ، آموزش های ابزارهای مدیریتی مورد نیاز جهت پیاده سازی از قبیل FMEA , Brain Storming , CRM , … و ممیزی داخلی سیستم های مدیریتی خواهد بود.
۴- شناسایی فرآیند ها و اهداف و تدوین مستندات مربوطه:

این مستندات می تواند شامل نمودار های فرآیند ها، نظامنامه ، خط مشی ، روش های اجرایی، دستورالعمل های كاری و هر گونه فرم های مورد نیاز نظام كیفیت ، ایمنی و زیست محیطی و یا سایر سیستم های مورد نظر باشد.

۵- اجرای سیستم و برنامه های رسیدن به اهداف:

از آنجائیكه اجرای برنامه های رسیدن به اهداف تعریف شده توسط مدیریت در تمامی واحد ها لازم الاجراء می باشد، لذا این قدم می بایست با نظارت مدیریت ارشد سازمان یا نماینده مدیریت انجام ومنابع مورد نیاز تخصیص داده شود. کارشناسان شرکت سامانه ساز صنایع خراسان نیز در کنار سازمان نظارت بر روند پیاده سازی و اجرای سیستم را دارند و در مقتضیات زمانی لازم اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه را به سازمان ها اعلام می دارند .

۶- ممیزی داخلی و اندازه گیری ها و پایش ها :

اندازه گیری فرآیند ها از طرق مختلف انجام می شود. یكی از راه های ارائه شده دراستاندارد انجام ممیزی داخلی است. ممیزین داخلی از درون سازمان هستند كه مسئولیت كنترل و نظارت بر اجرای برنامه های به اهداف را مطابق روش اجرایی ممیزی داخلی بر عهده خواهند داشت. آموزش و تربیت این ممیزان بر عهده کارشناسان و مدیران پروژه شرکت سامانه ساز صنایع خراسان می باشد که همگی دارای مدارک سرممیزی سیستم های مدیریتی می باشند و درصورتیكه گزارش ممیزین داخلی نشان دهنده عدم اجرای برنامه ها و مستندات باشد، در این صورت مدیریت باید نسبت به رفع موانع اقدام نموده و با برگزاری جلسات با مدیران واحد ها نسبت به توصیه اقدامات اصلاحی و اعلام حمایت و پشتیبانی خود اقدام نماید. در صورتیكه گزارش ممیزین داخلی مواردی را در خصوص عدم انطباق نشان ندهد در این صورت سازمان برای ممیزی خارجی( قدم بعدی) آماده می باشد. کارشناسان با تجربه ما نیز بر روند برگزاری ممیزی داخلی سازمان ها نظارت کامل را دارند تا این فاز نیز به بهترین نحو برگزار شود.

۷- انجام ممیزی خارجی:

این مرحله ، آخرین مرحله استقرار نظام مدیریتی است. در این مرحله ممیزین شركت گواهی كننده پس از آمادگی اولیه نسبت به حضور در محل سازمان متقاضی اقدام نموده و نسبت به ممیزی نظام مدیریت مطابق با استاندارد درخواستی اقدام می نمایند. در صورتیكه برنامه های لازم مطابق استاندارد تدوین، اجراء و اثبات شود در این صورت سازمان برای اخذ گواهی توصیه شده و گواهینامه خود را دریافت خواهد كرد و در غیر این صورت می بایست در زمان مقرر نسبت به اصلاح خود اقدام نماید. گواهینامه صادر شده سه سال اعتبار داشته و در طول این مدت سالی یك یا دوبار به منظور اطمینان از تداوم رعایت الزامات استاندارد نسبت به ممیزی های مراقبتی اقدام خواهد شد . در این مرحله نیز مدیران پروژه شرکت در کنار سازمان خواهند بود .

مزایای ثبت سیستم مدیریت برای سازمانها :

شرکتها و سازمانها صرفنظر از نوع و اندازه و میزان سود آوری علاقمندی زیادی برای ثبت سیستمهای مدیریتی دارند، زیرا باید نیازهای بازار، رضایت مشتری یا نیازمندیهای قانونی و تجاری را پوشش دهند. اجرای سیستماتیک و موفق این استانداردها با هدف ارتقاء بهره وری و کاهش هزینه موجب می شود سازمانها از قابلیت رقابتی بالا برخوردار گردند و به سود آوری برسند.

علل اساسی علاقمندی سازمانها برای دریافت گواهینامه های استاندارد بین المللی ISO عبارتست از:

۱-بهبود فرآیند های سازمانی
۲-تولید محصول با کیفیت بهتر
۳-کمک به بازاریابی و فروش بیشتر محصول و ایجاد تقاضا
۴-حصول اطمینان ازبرآورده سازی نیازها و انتظارات مشتریان
۵-الزامات قانونی ملی یا بین االمللی در مورد سازمان یا محصولات
۶-ایجاد یک مزیت رقابتی نسبت به سایر رقبا

– آمار ها نشان میدهد از مزایای استقرار و ثبت سیستمهای مدیریت کیفیت در شرکتها میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

۸۳% بهبود کنترل مدیریت گزارش

۷۰% بهبود واقعی در ارائه خدمات به مشتریان

۶۴% موفقیت در انعقاد قرارداد فروش و ارائه خدمات

۴۸% افزایش سهم بازار

تعداد زیادی از شرکتها و موسسات دولتی از تامین کنندگان خود درخواست ثبت سیستم مدیریتی جهت رعایت حداقل شرایط شرکت در مناقصات و انعقاد قرارداد را دارند. این موضوع بخصوص برای موسسات و شرکتهایی که تمایل به همکاری با اتحادیه اروپا و کشورهای عضو تجارت جهانی را دارند از اهمیت خاصی برخوردار است. به نحوی که شرط مهم و اساسی در انعقاد قرارداد تامین کننده، ثبت سیستم مدیریتی می باشد.
در حال حاضر در بین صنایع مختلف در داخل کشور ثبت گواهینامه های ISO به عنوان یک نیازمندی بدیهی جهت حفظ توانایی رقابت و کیفیت محصول و رعایت قوانین و مقررات دولتی به شمار می آید.

با کلیک بر روی هر کدام از سیستم های زیر توضیحات کامل را دریافت نمایید.

مشاوره ، طراحی ‌و استقرار سيستم مديريت کیفیت ISO 9001:2008

مقدمه

پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت سازمانها را در توسعه رضایت مشتری ، دستیابی به یکپارچگی و بهبود فرآیند های داخلی یاری خواهد نمود این سیستم می تواند سازمانها را در به حداقل رساندن ریسک عدم بر آورده شدن انتظارات مشتری یاری نماید .

در سال ۱۹۸۷ كميته فني ۱۷۶ سازمان بين المللي استاندارد (ISO/TC 176) سري استاندارد ISO 9000 را به جهانيان ارائه نمود.هدف از تدوين اين سري استاندارد، بوجود آوردن الگويي بين المللي براي پياده سازي و استقرار سيستم هاي مديريت و تضمين كيفيت بوده كه مورد استقبال فراوان در سطح دنيا قرار گرفت.

سيستم هاي مديريت كيفيت به منظور ثبات سطح كيفيت تعريف شده و بهبود كيفيت از طريق اصلاح فرآيندها، در سازمان پياده سازي مي شود. آخرين ويرايش الگوي اجرائي اين سري، استاندارد ISO 9001:2008 مي باشد كه با تاكيد بر ديدگاه فرايندگرا، نقطه عطفي در نگرش سيستم هاي مديريتي ايجاد نموده است و برای یاری رساندن به سازمانها (از هر نوع و اندازه ای ) در استقرار و کارکرد موثر سیستم های مدیریت کیفیت Quality management systems تهیه گردیده اند .

مراحل پروژه

پروژه استقرار سيستم مديريت کيفيت در يک سازمان در چهار مرحله ذيل طراحي خواهد گرديد:

فاز اول – شناخت وضع موجود
فاز دوم – مستند سازي سيستم كيفيت
فاز سوم – استقرار سيستم
فاز چهارم – اثبات/نگهداري سيستم.

فاز اول : شناخت وضع موجود

در مرحله اول يعني شناخت وضع موجود، ميزان انطباق سيستم كيفيت موجود در سازمان با سيستم مديريت کيفيت الگوي ISO9001:2008 مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت و در نهايت مشخص مي گردد که چه ميزان از نيازمنديهاي سيستم آنگونه كه استاندارد الزام مي كند، وجود داشته و لذا چه حجمي از فعاليت مي بايست جهت تحقق مابقي مورد نياز صورت گيرد.

فاز دوم : مستند سازي سيستم كيفيت

مطابق الزامات استاندارد سيستم مديريت کيفيت الگوي ISO9001:2008 و تحت اين مرحله،‌ قدمهاي زير در سازمان طي خواهد شد:

مدل سیستم مدیریت کیفیت
· فرايندهاي مورد نياز و موثر بر كيفيت در سازمان شناسايي مي گردد.

· توالي و تأثيرات متقابل اين فرآيندها تعيين مي شود.

· معيارهايي جهت اطمينان از اثر بخشي فرآيندها طراحي مي گردد.

· اقدامات لازم جهت بهبود مستمر فرآيندها بعمل مي آيد.

· فرآيندها مورد پايش، اندازه گيري و تجزيه و تحليل قرار مي گيرند.

· كليه وسايل و تجهيزات اندازه گيري مورد استفاده در فرآيندها بصورت منظم كاليبره مي گردند.

· روش اجرايي مميزي داخلي جهت پايش سيستم تدوين مي گردد.

فاز سوم : استقرار سيستم

در راستاي استقرار سيستم مديريت کيفيت در سازمان، مجموعه اقدامات زير در دستور کار قرار خواهد گرفت:

۱٫نماينده مديريت در امور كيفيت معرفي مي گردد.

۲٫خط مشي شركت تدوين و ابلاغ مي گردد.

۳٫تيم هايي در قالب تيم هاي تخصصي (G.F.T ) تشكيل مي شوند.

۴٫فعاليتهاي موثر بر كيفيت شناسايي و طراحي مي شوند.

۵٫روشهاي اجرايي و دستورالعمل هاي مورد نياز جهت شفاف كردن فعاليتها و يكسان سازي امور تهيه مي گردد.

۶٫جهت پايش و اندازه گيري عملكرد و اثربخشي و بهره وري سيستم كيفيت لازم است تا كارشناسان خبره و آموزش ديده بطور مستمر سيستم را مورد مميزي قرار دهند. از آنجائيكه استاندارد الزام دارد كه ميزان مذكور بايستي بصورت كاملاً بي طرف سيستم را مورد پايش قرار دهند لذا مقرر گرديد واحدي تحت عنوان «تضمين كيفيت» تشكيل و زير نظر سيستم مديرعامل يا نماينده مديريت فعاليت نمايد.

۷٫سيستم ارزيابي پيمانكاران جهت جلوگيري از ورود اقلام نامنطبق طراحي و هرگونه خريد از پيمانكاران شركت بايد بر اساس توانايي آنها در چارچوب الزامات استاندارد مورد ارزيابي قرار گيرند.

فاز چهارم : اثبات سیستم

اثبات سيستم كيفيت در يک سازمان از طريق پياده سازي و صحه گذاري مميزي هاي مستمر محقق خواهد شد. براي اين منظور لازم است تا مميزاني آموزش ديده از داخل و يا خارج سازمان در فواصل زماني مستمر و از پيش تعيين شده سيستم را از لحاظ تطابق با الزامات استاندارد مديريت کيفيت ISO9001 مورد بررسي قرار داده و از اجرا و عملياتي شدن آن اطمينان حاصل نمايند

مشاوره ، طراحی ‌و استقرار سيستم مديريت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001:2007

مقدمه

OHSAS18001 چارچوبی مدرن برای کنترل و ارتقا بهداشت و ایمنی شغلی فراهم می آورد. سیستم صدور گواهینامه OHSAS 18001 (سریهای ارزیابی ایمنی و بهداشت شغلی ) توسط انجمنی از مراجع ملی استاندارد، مراجع ثبت/صدور گواهینامه و مشاوران تخصصی به وجود آمده است.

سری استاندارد های OHSAS
استاندارد OHSAS18001 جهت کمک به سازمانها برای فرموله کردن سیاست ها و اهداف ایمنی و بهداشت شغلی شان طراحی گردیده است. این استاندارد نخستین بار در سال ۱۹۹۹ تدوین گردید و در سال ۲۰۰۷ مورد بازنگری قرار گرفت و در دنیا به عنوان شناخته شده ترین چارچوب و قالب برای سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مورد پذیرش قرار گرفته است. این استاندارد برای کلیه سازمان های بزرگ و کوچک ودر هر بخش کسب وکار قابل کاربرد می باشد. استانداردOHSAS 18001 تاحد زیادی باساختار استاندارد ISO14001 همراستا بوده وبر پایه دو مفهوم بهبود مستمر و انطباق با الزامات قانونی پایه گذاری شده است.

رفع ریسک ها و مخاطرات
OHSAS18001 سیستم مدیریت سازمان را از جنبه های مختلف مورد سنجش قرار می دهد. حوزه کاربرد آن به مواردی همچون سیاست های ایمنی و بهداشت شغلی سازمان، ماهیت فعالیتها و شرایطی که سازمان در آن فعالیت می کند بستگی دارد.
یک سیستم مدیریت موفق باید بر مبنای موارد زیر برقرار باشد:
• خط مشی مناسب برای سازمان در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی.
• شناسایی الزامات قانونی و ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی.
• اهداف و برنامه هایی که بهبود مستمر را تضمین می کنند.
• اقدامات مدیریتی که ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی را کنترل می کنند.
• پایش عملکرد سیستم ایمنی و بهداشت شغلی
• بازنگری، ارزیابی و بهبود مستمر سیستم

ارائه خدمات آموزشي در جهت استقرار استاندارد بين المللي OHSAS18001:2007 تا مرحله اخذ تائيديه شركت گواهی دهنده و مراحل اجرايي آن به شرح زيرمي باشد:

فاز اول : شناخت :

۱- شناخت وضع موجود واحد صنعتي بر اساس استاندارد OHSAS18001:2007 مشتمل بر ساختار سازمانی، فرآیند های اصلی سازمان، داده های جاری درارتباط با الزامات سیستم مورد نظر
و فهرست نیازهای اصلی برای ادامه کار و ارائه گزارش آن به کارفرما

فاز دوم : آموزش و طراحی سیستم:

۲- آموزش استاندارد OHSAS 18001:2007 براساس مندرجات جدول پيوست اين قرارداد.

۳- تشكيل و توجيه اعضاي كميته راهبري OHSAS 18001:2007 و كميته هاي فرعي مربوطه
و تعيين مسئوليتهاي ايشان.

۴- همكاري و مشاركت طرف قرارداد با كارشناسان کارفرما در زمينه طراحي يا اصلاح سيستمهاي مورد نياز و مستندسازي فرآيندها و روشهاي اجرايي (Procedures)
براي عناصر مشروحه زير :

· سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي (شامل : الزامات عمومي و الزامات
مربوط به مستندات)

· مسئوليت مديريت (شامل : خط مشي ايمني و بهداشت شغلي، طرح ريزي،
براي شناسايي خطر، ارزيابي و كنترل ريسك بازنگري مديريت الزامات قانوني و ساير الزامات(

· اجرا و عمليات ( ساختار و مسئوليت، آموزش مشاوره و ارتباط، واكنش
در موقعيت اضطراري)

· پايش و اندازه‌گيري عملكرد (شامل : كليات، پايش و اندازه گيري عملكرد،
كنترل عمليات)

۵- همكاري و مشاركت طرف قرارداد با كارشناسان واحد صنعتي در زمينه تهيه و

تدوين دستورالعملهاي كاري (Work-instructions) و Risk Assessment Plan

۶- تدوين عناصر سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي شامل:

· تدوين خط مشي ايمني و بهداشت حرفه‌اي

· تعيين مسئوليتها، اختيارات و ارتباطات كاري كاركنان و نيز همكاري در تعيين
و انتخاب نماينده مديريت، مميزان داخلي و تعيين جايگاه آنها در چارت سازماني

· هدف‌گذاري سيستم ايمني و بهداشت حرفه‌اي

· تدوين برنامه‌هاي اجرايي سيستم ايمني و بهداشت حرفه‌اي

· تدوين رويه‌هاي مورد نياز جهت كنترل عمليات پايش و اندازه‌گيري مربوطه

· تدوين طرحهاي اضطراري به منظور پيشگيري از وقوع مخاطرات ايمني

فاز سوم : ممیزی :

۷- همكاري و مشاركت طرف قرارداد با كارشناسان واحد صنعتي در زمينه استقرار
نظام مميزي داخلي

۸- انجام یک نوبت مميزي داخلی توسط طرف قرارداد و مميزان داخلي کارفرما بر روي سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي و شناسايي مغايرتها و عدم تطابقهاي احتمالي

۹- حضور در مرحله مميزي نهايي (Final-Audit) كه توسط نماينده شركت گواهی دهنده
انجام خواهد شد و طرف قرارداد همكاري لازم را در اين زمينه با واحد صنعتي به منظور اخذ تائيديه شركت مزبور خواهد داشت .

مشاوره ، طراحی و استقرار سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2004

مقدمه
تاریخچه استانداردهای سری ISO14001
ایرانیان از دیرباز بر اساس آموزه های زرتشت به طبیعت احترام می گذاشتند بر اساس نوشته هردوت در حدود ۲۲۰۰ سال قبل ایرانیان هرگز عناصر چهار گانه مقدس خود شامل آب ، هوا ، خاک و آتش را آلوده نمی کردند و آن را گناهی بزرگ می دانستند . اگر یک پارسی می خواست دست خود را بشوید هرگز دست آلوده خود را وارد آب رودخانه ها و یا چشمه نمی کرد بلکه مقداری آب برداشته و دست خود را درکنار رود یا چشمه می شست. اما انسان در طی قرن بیستم بیشترین صدمه را به محیط زیست وارد کرده است .
با هشدار اندیشمندان اولین قدم ها برای جلو گیری از آلودگی و حفظ محیط زیست در ۱۹۶۴ و توجه جهانی به وضعیت محیط زیست بیانیه کنفرانس جهانی محیط زیست انسانی موسوم به بیانیه استکهلم در ۱۹۷۲ با شعار تنها یک کره مسکونی در۲۶ اصل صادر شد. درهمان سال سازمان حفاطت از محیط زیست ایران با تغییر ساختار سازمان شکاربانی و نظارت بر صید ایجاد شد.
درسال ۱۹۸۹ قطعنامه حفاظت از آب و هوا در چهل وچهارمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. پس از آن بیانیه ریو معروف به دستور کار ۲۱ در سال ۱۹۹۲ در کنفرانس بین المللی محیط زیست و توسعه صادر شد.
در ۶ آوریل ۱۹۹۲ موسسه استاندارد بریتانیا BSI استاندارد BS 7750 تحت عنوان سیستم مدیریت محیط زیست منتشر کرد که تا آوریل ۱۹۹۳ اجرای آزمایشی آن پایان یافت و در سال ۱۹۹۴ نسخه نهایی آن برای صدور گواهینامه مدیریت EMS توسط شرکتهای گواهی دهنده CB صادر شد.
سایر کشور ها نیز بلافاصله اقدام به استاندارد هایی شبیه آن نمودند مثلا فرانسه استاندارد AFNOR 30-200 و ایرلند جنوبی استاندارد IS 310 را منتشر و اجرا کرد.
سازمان جهانی استاندارد سازی در سال ۱۹۹۳ با تشکیل کیته فنی ۲۰۷ تحت ریاست کشور کانادا اولین گام را برای تدوین یک استاندارد جهانی مدیریت محیط زیست EMS برداشت و در سال ۱۹۹۶ اولین سری این استاندارد ها را تحت عنوان ایزو۱۴۰۰۱ منتشر نمود. در سال ۲۰۰۴ استاندارد ISO 14001 برای اولین بار مورد ویرایش قرار گرفت ، اما استاندارد ISO 14001 : 2004 تفاوت زیادی با استاندارد ISO 14001: 1996 نداشت و بیشتر به شفاف سازی و انطباق با استاندارد ISO9001 پرداخته بود .
الزامات اساسی استاندارد های EMS و ISO 14001
الزامات استانداردهای مدیریت زیست محیطی EMS از جمله ایزو ۱۴۰۰۱ شامل موارد ذیل است :
۱- شناسایی نیازمندی های قانونی
۲- شناسایی جنبه ها اثرات و خسارت های زیست محیطی
۳- ارزیابی و مستندسازی موارد محیط زیستی
۴- ارزیابی عملکرد در برابر استاندارد ها و قوانین و استانداردهای درون سازمانی
۵- روشهای اجرایی و رویه های زیست محیطی
۶- شناسایی خط مشی ها و روش های اجرایی مربوط به مسائل زیست محیطی در مورد پرسنل ، پیمانکاران و خریدها
۷- بازخور بررسی مشکلات قبلی زیست محیطی
مزاياي استقرار ISO 14001 در سازمانها :
منافع متعددي در پياده‌سازي ISO 14001 نهفته است كه عبارتند از:
۱- ايجاد يك چارچوب براي رويكرد سيستماتيك و يكپارچه در مديريت زيست محيطي به منظور پيوند دادن مديريت زيست محيطي به پيكره تجاري سازمان
۲- ايفاي نقش به عنوان عامل هدايت‌كننده و چارچوبي براي رسيدگي به مسائل زيست محيطي در ارتباط با مشتريان، سهامداران و ساير طرف‌هاي ذينفع
۳- انطباق با الزامات قانوني و ساير الزامات از طريق ايجاد رويكرد سيستماتيك براي برآوردن الزامات قانوني فعلي و قابل شناسايي در آينده.
۴- كمك به سازمان براي اثبات انطباق در متعهد بودن به پياده‌سازي خط‌مشي‌ها و بهبود مستمر در دستيابي به اهداف زيست محيطي به منظور نيل به اهداف كلي سازمان
۵- بهبود مديريت ريسك‌هاي زيست محيطي
۶- استفاده بهينه از مواد اوليه و ساير منابع
۷- افزايش كارايي و كاهش هزينه‌ها
۸- قابليت يكپارچه شدن با سيستم‌هاي مديريت ISO 9000 و OHSAS 18001 در قالب سيستم‌هاي مديريت كيفيت، زيست محيطي و ايمني و بهداشت شغلي
۹- ايجاد آمادگي در وضعيت‌هاي اضطراري
۱۰- پايش و اندازه‌گيري پارامترهاي زيست محيطي بحراني
۱۱- اعمال اقدام اصلاحي در صورت بروز مشكلات
۱۲- نگهداري مناسب از سوابق زيست محيطي
۱۳- مميزي سيستم مديريت زيست محيطي
۱۴- ارزيابي و بازنگري سيستم مديريت زيست محيطي به منظور حصول اطمينان از اثربخش بودن، مناسب بودن وكفايت آن براي سازمان
چه سازماني مي‌تواند گواهينامه ISO 14001 دريافت كند؟
ISO 14001 براي همه سازمان‌ها، اعم از تجاري، مدارس، بيمارستان‌ها، سازمان‌هاي غيرانتفاعي و غيره كه به دنبال پياده‌سازي يا بهبود سيستم مديريت زيست محيطي هستند تدوين شده است. اين استاندارد به بهترين وجه براي سازمان‌هاي خدماتي و توليدي و نيز فعاليت‌هاي تجاري انتفاعي و غيرانتفاعي قابل كاربرد است. ISO 14001 انعطاف قابل ملاحظه‌اي نسبت به روش‌هاي اجرايي مناسب فعلي سيستم مديريت زيست محيطي سازمان، دارا مي‌باشد.

مراحل اجرا
ارائه خدمات آموزشي و مشاوره ای در جهت استقرار استاندارد بين المللي ISO14001:2004 تا مرحله اخذ تائيديه شركت گواهی دهنده و مراحل اجرايي آن به شرح زيرمي باشد:
فاز اول – شناخت :
شناخت وضع موجود کارفرما بر اساس استاندارد ISO14001:2004 مشتمل بر ساختار سازمانی فرآیند های اصلی سازمان، داده های جاری درارتباط با الزامات سیستم مورد نظر و فهرست نیازهای اصلی برای ادامه کار و ارائه گزارش آن به کارفرما.
فاز دوم – آموزش و طراحی سیستم :
آموزش استاندارد ISO14001:2004 بر اساس مندرجات قرارداد.
تشكيل و توجيه اعضاي كميته راهبري و كميته هاي فرعي مربوطه و تعيين مسئوليتهاي ايشان.
بررسی و تعيين جنبه ها و پیامدهای زيست محيطی و ارزیابی اهمیت جنبه ها
همكاري ومشاركت طرف قرارداد با كارشناسان کارفرما در زمينه طراحي يا اصلاح سيستم هاي مورد نياز و مستندسازي فرآيندها و روشهاي اجرايي (Procedures) براي عناصر مشروحه ذیل :
• سيستم مديريت زيست محيطی (شامل : الزامات عمومي و الزامات مربوط به خط مشی زيست محيطی)
• طرح ريزی (شامل: جنبه های زيست محيطی، الزامات قانونی و ساير الزامات، اهداف خرد و کلان زيست محيطی و برنامه های مديريت زيست محيطی)
• اجراء و عمليات (شامل: تعيين ساختار و مسئوليتها، آموزش، آگاهی و صلاحيت، ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی، مستندسازی نظام مديريت زيست محيطی، کنترل عمليات، آمادگی و واکنش در وضعيت اضطراری)
• بررسی و اقدام اصلاحی (شامل: پايش و اندازه گيری، عدم انطباقات و اقدامات اصلاحی و پيشگيرانه، سوابق زيست محيطی و مميزی سيستم مديريت زيست محيطی)
• بازنگری سيستم مديريت زيست محيطی
همكاري و مشاركت در زمينه تهيه و تدوين دستورالعملهاي كاري (Work-instructions) و عملياتی، و پايش و اندازه گيری و طرحهای اضطراری
تهيه نظام نامه سيستم مديريت زيست محيطی (Environmental Manual) شامل :
• تدوين خط مشي زيست محيطی (Environmental Policy) واحد صنعتي
• تعيين مسئوليتها، اختيارات و ارتباطات كاري كاركنان مؤثر بر جنبه های زيست محيطی و نيز همكاري در تعيين و انتخاب نماينده مديريت، مميزان داخلي و تعيين جايگاه آنها ‌در نمودار سازماني (در صورت نياز)
• تصويب نظام نامه نظام مديريت زيست محيطي براساس عناصر استاندارد ISO14001:2004
فاز سوم – ممیزی :
همكاري و مشاركت طرف قرارداد با كارشناسان سازمان در زمينه استقرار نظام مميزي داخلي
انجام یک نوبت مميزي داخلی توسط طرف قرارداد و مميزان داخلي سازمان بر روي نظام مديريت زيست محيطی و شناسايي مغايرتها و عدم تطابقهاي احتمالي
حضور در مرحله مميزي نهايي (Final-Audit) كه توسط نماينده شركت گواهی دهنده انجام خواهد شد و طرف قرارداد همكاري لازم را در اين زمينه با سازمان به منظور اخذ تائيديه شركت مزبور خواهد داشت.

مشاوره ، طراحی و استقرار سیستم مدیریت ایمنی صنایع غذاییHACCP/ ISO 22000:2005

مقدمه
با توجه به نقش و اهمیت غذا در سلامتی انسان و افزایش روز افزون استفاده از مواد اولیه و غذای آماده ، ضرورت ایجاد یک سیستم برای حفظ سلامت مواد غذایی بیش از پیش احساس می شد.
اصول اولیه سیستم ایمنی مواد غذایی HACCP برای اولین بار در دهه پنجاه میلادی در امریکا تدوین گردید و بوسیله موسسه ملی هوا و فضا آمریکا NASA با
کمک شرکت billsbury تدوین و در پروژه اعزام انسان به فضا مورد استفاده قرار گرفت .
این سیستم به مرور تکمیل شد و به صورت یک آیین کار قرار گرفت که مشتمل بر ۷ گام اجرایی برای شناسایی و حذف خطراتی بود که سلامت و ایمنی مواد غذایی را تهدید می کرد.
اصول بکار رفته در این آیین کار بعدها مختصر تغییراتی بوسیله FDA به عنوان سیستم تجزیه تحلیل خطر ، کنترل نقطه بحرانی Hazard Analysis Critical Control Point در دهه ۹۰ میلادی معرفی شد.
ISO 22000 چيست؟
ISO 22000 مجموعه اي از مقررات است كه شركت ها با رعايت آنها مي توانند سيستم مديريت ایمنی مواد غذايي را در سازمان خود مستقر نمايند. اين سيستم مبتني بر روش هاي موجود
۹۰۰۱ ISO و HACCP , است،‌اما بايد توجه داشت كه جاذبه اصلي ISO 22000 آنست كه هدف از تهيه آن استفاده و همگون سازي تمامي استاندارد هاي مواد غذائي موجود بوده است.
زمان قابل توجهي صرف مراحل تهيه پيش نويس ومذاكرات اوليه تهيه استاندارد شده است،‌كه نتيجه آن دست يابي به اولين استاندارد جهاني مواد غذايي از مزرعه تا ميز صرف غذا است كه كليه استانداردهاي پيشين مواد غذايي را در خود جمع و يكپارچه نموده است.
استاندارد ISO 22000 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ابزاری برای مدیریت ریسك محسوب می شود كه منحصرا برای اطمینان یافتن صنایع غذایی از ایمنی محصولاتشان طراحی شده است.
استاندارد ISO22000، استانداردی پایه ای است كه به سازمانها و شركتها این امكان را می دهد كه ریسكهای مربوطه را شناخته و آنها را به طور اثر بخش از نظر ایمنی و صرفه اقتصادی مدیریت كنند. دریافت گواهینامه بر اساس این استاندارد، رویكرد سازمان شما را از شیوه سنتی آزمون كیفیت به شیوه تفكر پیشگیرانه سوق می دهد.
این استاندارد رویکردی سیستماتیک در اختیارتان قرار می دهد که کلیه جنبه های زنجیره غذا، از خرید مواد خام تا مصرف نهایی در رستوران، تهیه غذا (catering)، تولید تجهیزات، ماشین آلات و مواد شیمیایی، و بخش خدمات نظیر کنترل آفات، شستشو، حمل و نقل و تدارکات را تحت پوشش قرار می دهد.
عامل كليدي موفقيت اين استاندارد قابليت آن در كنترل كليه مراحل زنجيره توليد، فرآورري وعرضه مواد غذائي از محصول برداشتي مزرعه تا فرآوري در كارخانه، انبار و نگهداري، بسته بندي و عرضه محصول نهائي و تمامي اجزاي تشكيل دهنده آن است.
ISO 22000 يكي از استانداردهاي خانواده ۲۲۰۰۰ است و در اين خانواده تعداد زيادي مدارك جديد وبازنگري شده وجود دارد كه هدف آنها كمك به درك بهتر الزامات وبهبود مستمر مدل هاي ایمنی مواد غذائي است.
ايزو ۲۲۰۰۰ :۲۰۰۵ در اصل مبتني بر ۳ مدرك كليدي است:
۱- ISO 22000:2005 نظام هاي مديريت كيفيت – مباني و واگان (تغيير يافته براي بهداشت مواد غذايي)
۲- ISO 22000:2005 سيستم هاي ایمنی مواد غذايي، الزامات براي كليه سازمان هاي دخيل در زنجيره توليد و ارائه
۳- متون پايه ایمنی مواد غذائي تحت عنوان Codex Alimentarius از انتشارات فائو سازمان ملل، WHO سازمان بهداشت جهاني ، رم ، ۲۰۰۱

مزایای پیاده سازی ISO 22000 :
اطمینان از سلامت محصولات و عدم آلودگی آنها
ایجادفرصت های تجاری بین المللی
ایجاد اطمینان در مشتریان و نهاد های قانونی مانند اداره نظارت بر مواد غذایی و اداره استاندارد
بهبود یک سیستم مدیریت در سازمان
جلوگیری از ایجاد ضایعات در تولید و تحویل محصول ناسالم به مشتری
ایجاد فرهنگ پیشگیری بجای اقدام اصلاحی
رفع محدودیت های ناشی از تکیه تنها به بازرسی و آزمایش
صرفه جویی در هزینه ها
قابلیت اجرا در تمام فرآیندهای تولیدی

مراحل اجرا :
ارائه خدمات آموزشي در جهت استقرار استاندارد بين المللي ISO22000:2005 تا مرحله اخذ تائيديه شركت گواهی دهنده و مراحل اجرايي آن به شرح زيرمي باشد :
فاز اول – شناخت:
شناخت وضع موجود واحد صنعتي بر اساس استاندارد ISO22000:2005 مشتمل بر ساختار سازمانی، فرآیند های اصلی سازمان ، داده های جاری درارتباط با الزامات سیستم مورد نظر و فهرست نیازهای اصلی برای ادامه کار و ارائه گزارش آن به کارفرما.
فاز دوم -آموزش و طراحی سیستم
آموزش استاندارد ISO22000:2005 و ابزارهای کیفیت مربوطه بر اساس مندرجات قرارداد.
تشكيل و توجيه اعضاي كميته راهبري ISO22000:2005 و كميته هاي فرعي مربوطه و تعيين مسئوليتهاي ايشان.
همكاري و مشاركت در زمينه طراحي يا اصلاح سيستمهاي مورد نياز و مستندسازي فرآيندها و روشهاي اجرايي (Procedures) براي عناصر مشروحه ذیل:
سیستم مدیریت ایمنی غذا ( شامل : الزامات عمومی و الزامات مستند سازی )
مسئولیت مدیریت (شامل : تعهد مدیریت ، خط مشی ایمنی غذا ،طرح ریزی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ، مسئولیت و اختیارات ، ارتباطات داخلی و خارجی ،
واکنش و آمادگی احتیاطی و بازنگری مدیریت )
مدیریت منابع ( شامل : فراهم آوری منابع ، منابع انسانی ، زیرساخت و محیط کار)
طرح ریزی و تحقق محصولات ایمن ( شامل : برنامه های پیش نیازی PRP ، مراحل مقدماتی تجزیه و تحلیل خطر، ویژگی های فرآورده ، مشخصات محصول نهایی ، مورد مصرف ، نمودارهای جریان مراحل فرآیند و اقدامات کنترلی ، تجزیه و تحلیل خطر، استقرارPRP های عملیاتی ، استقراربرنامه HACCP ، بروز آوری اطلاعات اولیه و مستندات مرتبط با PRP ها و طرح HACCP ، طرح ریزی تصدیق، سیستم ردیابی، کنترل محصول نامنطبق )
تصدیق ، صحه گذاری و بهبود سیستم مدیریت ایمنی غذایی (شامل : صحه گذاری مجموعه اقدامات کنترلی ، کنترل پایش و اندازه گیری ، تصدیق سیستم مدیریت ایمنی غذا ،
بهبود و به روزآوری سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی .
همكاري و مشاركت در زمينه تهيه و تدوين دستورالعملهاي كاري (Work-instructions) و کنترلPRPهای زیرساختی و عملیاتی براساس Codexalimentarius 97/13A
و ضمائم مربوطه آن
تدوين خط مشي ایمنی مواد غذایی (Food Safety Policy) واحد صنعتي
تعيين مسئوليتها، اختيارات و ارتباطات كاري كاركنان مؤثر بر ISO22000-2005 و نيز همكاري در تعيين و انتخاب راهبر تیم ایمنی غذا، مميزان داخلي و تعيين جايگاه آنها در چارت سازماني (در صورت نياز)
تصدیق مراحل تجزیه و تحلیل خطر واقدامات مربوط به آن
فاز سوم – ممیزی :
همكاري و مشاركت در زمينه استقرار نظام مميزي داخلي
انجام یک نوبت ممیزی داخلی بر اساس نظام مدیریت ایمنی مواد غذاییISO22000: 2005 و شناسايي مغايرتها و عدم تطابقهاي احتمالي
حضور در مرحله مميزي نهايي (Final-Audit) كه توسط نماينده شركت گواهی دهنده به منظور صدور گواهی نامه انجام خواهد شد .

مشاوره ، طراحی و استقرار الزامات عمومی برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون ISO 17025:2005

مقدمه
در حال حاضر استاندارد بين المللي ISO/IEC 17025 که در نتيجه تجربيات وسيع حاصل از اجراي ISO/IEC Guide 25 و استاندارد اروپايي EN45001 تهيه شده است، جايگزين هر دوي آنها شده است.
اين استاندارد شامل کليه الزاماتي است که آزمايشگاه هاي آزمون و کاليبراسيون بايد آنها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات کنند که يک سيستم کيفيت را به کار گرفته و از نظر فني صلاحيت داشته و قادر به فراهم آوردن نتايج معتبر ‌مي باشد.مراجع تأييد صلاحيت که صلاحيت آزمايشگاه‌هاي آزمون و کاليبراسيون را به رسميت مي‌شناسد، بايد اين استاندارد را به عنوان مبناي تأييد صلاحيت خود قرار دهند.
آزمايشگاه هايي که بخشي از يک سازمان بزرگتر مي‌باشند يا خدمات ديگري هم ارايه مي‌نمايند، قادر به اجراي سيستم کيفيتي هستند که با استاندارد ISO9001 و نيز با اين استاندارد ذکر شده كه مرتبط با گستره خدمات آزمون و کاليبراسيون که در سيستم کيفيت آزمايشگاه منظور شده است، در نظر گرفته مي‌شود.
در صورتي که آزمايشگاه‌ها الزامات استاندارد ISO 17025 را برآورده نمايند و توسط مراجعي که داراي موافقت نامة شناسايي متقابل با مراجع هم تراز خود در ساير کشورهاي استفاده کننده از اين استاندارد هستند، تأييد صلاحيت شوند، پذيرش نتايج آزمون و کاليبراسيون کشورها آسان خواهد شد. به کارگيري اين استاندارد همکاري بين آزمايشگاه ها و ساير سازمان‌ها را تسهيل و به تبادل اطلاعات، تجارب و نيز هماهنگ کردن استانداردها و روش‌هاي اجرايي کمک مي‌کند. مسئوليت هر آزمايشگاه اين است که فعاليتهاي آزمايش و کاليبراسيون خود را به نحوي انجام دهد که الزامات اين استاندارد رعايت شود و خواسته‌هاي مشتريان، مراجع قانوني يا سازمانهايي که آزمايشگاهها را به رسميت مي‌شناسند، نيز برآورده گردد.
اين استاندارد شامل دو بخش الزامات مديريتي و الزامات فني مي‌باشد. برآورده شدن اين دو به معني داشتن صلاحيت بر اساس ISO 17025 است. استاندارد تعیین کننده الزامات عمومی برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون می‌باشد. این آزمایشگاه نظام مدیریتی و الزامات فنی آزمایشگاه را مورد هدف قرار می‌دهد. نظام مدیریتی در این استاندارد به ساختار سازمان برای مدیریت فرایندها و یا فعالیت‌های آن اطلاق می‌شود که منابع ورودی سازمان را محصولات یا خدمات آن به گونه‌ای تبدیل می‌کنند که برآورنده اهداف سازمان یا نیازمندی‌های کیفی مشتری‌های آن باشد و در عین حال با مقررات بیرونی سازمان نیز تطابق داشته باشد.
این استاندارد از پنج بخش اصلی تشکیل شده است :
قلمرو
منابع اصلی
واژگان فنی و تعاریف
الزامات مدیریتی
الزامات فنی بندهای ۴ و ۵ محتوی الزامات اصلی برای احراز صلاحیت هستند.
الزامات مدیریتی: آزمایشگاه متقاضی باید اسناد فنی و رویه‌های کاری در زمینه‌های زیر را آماده کند: سازمان آزمایشگاه – نظام کیفی – کنترل اسناد – رویه بررسی درخواست ها، مناقصه‌ها و قراردادها – استفاده از پیمانکاران فرعی – خدمات خرید و تامین – خدمات به ارباب رجوع – شکایات – کنترل آزمون‌ها یا کالیبراسیون‌های نامنطبق – اقدامات اصلاحی – اقدامات بازدارنده – ممیزی داخلی – بازنگری مدیریتی
الزامات فنی: رویه‌های فنی مورد نیاز برای موارد زیر – کارکنان- امکانات و شرایط محیطی – روش‌های آزمون و کالیبراسیون و روش اعتبارسنجی – تجهیزات – ردیابی اندازه‌گیری‌ها – نمونه برداری – حمل و نقل اقلام مورد آزمون و کالیبراسیون – تضمین کیفیت نتایج آزمون و کالیبراسیون – گزارش‌دهی نتایج

برخی از مزایای اخذ این استاندارد عبارتست از:

۱٫ ارتقا سطح آزمایشگاه‌های عضو و کسب اعتبار بین‌المللی

۲٫ افزایش اطمینان از صحت نتایج ارایه شده توسط آزمایشگاه‌ها

۳٫ کسب اطمینان از کالیبره شدن مستمر تجهیزات آزمایشگاه‌ها

۴٫ تسهیل همکاری میان آزمایشگاه‌ها و سایر سازمانها

۵٫ استاندارد کردن روشهای اجرایی و مدیریتی آزمایشگاه‌ها

۶٫ ارتقاء سطح مشتری مداری آزمایشگاه‌ها

۷٫ امکان پذیرش آزمایشگاه‌ها به عنوان آزمایشگاه مرجع از طرف موسسه استاندارد

۸٫ امکان ارایه خدمات در سطح بین المللی
مراحل اجرا
شرح خدمات سیستم ISIRI-ISO/IEC17025
ارائه خدمات آموزشي در جهت استقرار استاندارد بين‌المللي ISIRI-ISO/IEC17025 تا مرحله اخذ تاييديه شركت اعتبار دهنده و مراحل اجرايي آن به شرح زير مي‌باشد:
فاز اول – شناخت
۱- شناخت وضع موجود سازمان بر اساس استاندارد ISIRI-ISO/IEC17025 و مشتمل بر ساختار سازمانی ، فرآیند های اصلی سازمان ، داده های جاری درارتباط با الزامات سیستم مورد نظر و فهرست نیازهای اصلی برای ادامه کار و ارائه گزارش آن به کارفرما.
موارد احتمالي تضاد منافع با توجه به اينكه آزمايشگاه مورد نظر بخشي از مجموعه كلي سازمان است.
تعيين مغايرتها و عدم تطابق‌هاي احتمالي و تهيه گزارش در اين مورد.
فازدوم -آموزش و طراحی سیستم
۲- آموزش استاندارد ISIRI-ISO/IEC17025 بر اساس مندرجات قرارداد.
۳- تشكيل و توجيه اعضاي كميته راهبري ISIRI-ISO/IEC17025 و كميته هاي فرعي مربوطه و تعيين مسئوليتهاي ايشان.
همكاري و مشاركت طرف قرارداد با مديريت و كارشناسان آزمايشگاه در ايجاد سازمان مورد نياز، شامل:
مشخص نمودن هويت قانوني آزمايشگاه.
تهيه نمودار سازماني و ساختار اجرايي آزمايشگاه و جايگاه آن در ساختار سازمان اصلي.
ارتباط ميان مديريت كيفيت، مديريت عمليات فني و خدمات پشتيباني.
مشخص نمودن مسئوليتها و اختيارات كاركناني كه كارها را اجرا يا تصديق مي‌نمايند.
همكاري در تعيين مديران كليدي و جانشينان آنها.
۴- همكاري مشاور با كارشناسان كارفرما در زمينه طراحي يا اصلاح سيستمهاي مورد نياز و مستندسازي فرآيندها و روشهاي اجرايي (Procedures) و نيز مديريت منابع براي عناصر مشروحه زير :
۱-۴- سيستم كيفيت (شامل: نيازمنديهاي عمومي و نيازمنديهاي مستندسازي)
تدوين خط مشي كيفيت و اهداف كيفيت.
تدوين نظام‌نامه كيفيت.
۲-۴- كنترل مدارك
تدوين روش اجرايي كنترل مدارك.
بررسي مدارك موجود از نظر تائيد مدارك در حال استفاده و يا منسوخ.
بررسي تغييرات اعمال شده در مدارك.
۳-۴- شايستگي، آگاهي، آموزش
بررسي و تعيين شايستگيهاي كاركنان در سطوح مختلف.
تدوين و روش اجرايي براي مشخص نمودن نيازهاي آموزش و فراهم ساختن امكان آموزش و بررسي و ارزيابي اثر بخشي اقدامات انجام شده.
۴-۴- بازنگري درخواست‌ها، پيشنهادها و قراردادها
تدوين روش اجرايي براي بازنگري درخواستها، پيشنهادها و قراردادها.
بررسي وضعيت نگهداري سوابق بازنگري‌ها، مذاكرات با مشتري، تغيير در قراردادها و هرگونه نتايج كار.
۵-۴- واگذاري خدمات آزمون يا كاليبراسيون به پيمانكار فرعي
بررسي چگونگي واگذاري آزمون يا كاليبراسيون به پيمانكار فرعي.
بررسي صلاحيت پيمانكاران از نظر انجام كارهاي واگذار شده.
بررسي و بهبود وضعيت بايگاني سوابق در صورت نياز.
۶-۴- خريد خدمات و ملزومات
تدوين و به اجرا درآوردن روش اجرايي براي انتخاب و خريد خدمات و ملزومات مورد استفاده كه بر كيفيت خدمات موثر است.
بررسي سوابق بازرسي‌ها و تصديق انطباقهاي خدمات و ملزومات خريداري شده با الزامات تعيين شده.
بررسي فهرست عرضه‌ كنندگان مواد مصرفي، خدمات مؤثر بر كيفيت آزمونها و كاليبراسيونها و كيفيت نگهداري سوابق.
۷-۴- ارائه خدمت به مشتري
بررسي اقدامات انجام شده در رابطه با شفاف‌سازي خواسته‌هاي مشتري و چگونگي پايش عملكرد آزمايشگاه در رابطه با كارهاي انجام شده و نيز چگونگي ارتباط با مشتريان با در نظر داشتن ضرورت حفظ اسرار آنها.
بررسي روشهاي اجرايي موجود و تدوين روشهاي اجرايي، دستورالعملها و ساير اسناد مبين و معرف.
فرآيندهاي ارائه خدمات اعم از انجام آزمايشها يا خدمات كاليبراسيون.
۸-۴- شكايات مشتريان
تدوين روش اجرايي مورد نياز در رابطه با حل و فصل شكايات واصله از مشتريان و ديگر طرفهاي ذينفع.
بررسي و بهبود وضعيت نگهداري سوابق مربوط به شكايات مشتري.
۹-۴- كنترل خدمات نامطبق
روشهاي اجرايي براي كنترل خدمات نامنطبق.
۱۰-۴-اقدامات اصلاحي
تدوين روش اجرايي مورد نياز در رابطه با انجام اقدامات اصلاحي.
بررسي چگونگي انجام اقدام اصلاحي كه تاكنون انجام نشده است اعم از تحليل علل و رفع مشكل و چگونگي پايش اثربخشي اقدامات انجام شده.
۱۱-۴- اقدامات پيشگيرانه
بررسي سوابق موجود در رابطه با اقدامات پيشگيرانه
تدوين روش اجرايي در رابطه با اقدام پيشگيرانه
۱۲-۴- كنترل سوابق
تدوين و به اجرا درآوردن روش اجرايي براي شناسايي، جمع‌آوري، فهرست‌ بندي، دسترسي، بايگاني كردن، نگهداري و سوابق كيفيت و سوابق فني.
نظارت بر پياده‌سازي روش فوق و وضعيت نگهداري سوابق.
بررسي گزارشهاي آزمون و تست به لحاظ محتوي (عدم قطعيت، نمونه‌ برداري و تفسير نتايج).
بررسي سوابق فني (فرمها، قراردادها، برگه‌هاي انجام كار و دفترچه‌هاي كار، برگه‌هاي بازبيني، يادداشتهاي كاري، نمودارهاي كنترل، گزارش آزمون و گواهينامه‌هاي كاليبراسيون).
۱۳-۴- مميزي داخلي
تهيه روش اجرايي مميزي داخلي و تعيين كردن بخش مسئول و مميزان.
بررسي سوابق مميزي و اقدامات پيشگيرانه.
۱۴-۴- بازنگري مديريت
ايجاد روش اجرايي سيستم بازنگري مديريت و بررسي سوابق بازنگري مديريت.
۱۵-۴- بررسي و بهبود محيط كاري
بررسي وضعيت آزمايشگاه و ساير بخشهاي مؤثر در عملكرد آن از نظر شرايط محيطي اعم از دما، رطوبت، گردو غبار، بهداشت محيط، تشعشع و … و چگونگي پايش شرايط مذكور.
بررسي فعاليتهاي ناسازگار و چگونگي جداسازي مؤثر آنها و ايجاد نظام آراستگي محيط.
۱۶-۴- كنترل و تجزيه و تحليل داده‌ها
بررسي وضعيت جمع‌آوري و كنترل داده‌ها و تدوين روش اجرايي براي حفاظت، كنترل و تجزيه و تحليل داده‌ها و اجراي آنها.
۱۷-۴- كنترل تجهيزات
بررسي مدارك موجود و تدوين روشهاي اجرايي و دستورالعملهاي مورد نياز براي تشريح چگونگي بكارگيري تجهيزات مورد استفاده و وضعيت نگهداري آنها حسب نياز.
بررسي و بهبود وضعيت كاليبراسيون، سيستم شناسايي (كدگذاري)، برچسب گذاري، مهر و موم، جابجايي، نگهداري و نيز سيستم فراخواني تجهيزات اندازه‌گيري.
بررسي و ايجاد شيوه مناسب براي جداسازي تجهيزاتي كه متحمل بار اضافي شده و نادرست به كار گرفته شده‌اند.
سوابق تجزيه و تحليل تجهيزات (شامل نمونه‌گيري).
تدوين برنامه‌هاي كاليبراسيون و …
دستورالعملهاي كار با تجهيزات ويژه.
سوابق شناسايي تجهيزات.
تدوين روش اجرايي جابجايي، ارسال و انبارش اقلام تست و آزمون و كاليبراسيون.
تدوين روش اجرايي وارسيهاي ما بين دو كاليبراسيون.
روشهاي تست و آزمون در صحه‌گذاري
دستورالعملهاي كار با تجهيزات ويژه.
روش اجرايي نمونه‌برداري و سوابق آن.
۱۸-۴- سوابق صحه‌گذاري (روشهاي توسعه يافته، غير استاندارد، ابداع شده).
روش اجرايي صحه‌گذاري.
برنامه‌هاي به كارگيري روشهاي توسعه يافته.
تدوين تصريحات روشهاي غير استاندارد و سوابق مربوطه.
روش اجرايي تخمين عدم قطعيت و سوابق مربوط به آن.
روش اجرايي كنترل داده‌ها.
روش اجرايي به كارگيري استفاده از نرم‌افزار و تجهيزات خودكار و سوابق آن.
تدوين شرايط محيطي براي تجهيزات خودكار.
۱۹-۴- رديابي در اندازه‌گيري
تدوين روش اجرايي و برنامه كاليبراسيون و سوابق مربوطه.
تدوين روش اجرايي كاليبراسيون استانداردهاي مرجع و برنامه آن.
تدوين برنامه‌هاي نمونه‌برداري.
سوابق انحراف از متدها و روشهاي تست و آزمون و يا كاليبراسيون.
تدوين روش اجرايي ثبت داده‌هاي كاليبراسيون.
تدوين روش اجرايي جابجايي، ارسال و انبارش اقلام تست و يا كاليبراسيون.
۲۰-۴- تضمين كيفيت نتايج آزمون و يا كاليبراسيون
تدوين روش اجرايي كنترل كيفيت آزمايشگاه و سوابق آن.
تدوين برنامه صحه‌گذاري.
۲۱-۴- گزارش دهي نتايج
تدوين و دستورالعملهاي گزارش دهي (گواهي نامه كاليبراسيون و يا گزارش آزمون)
فاز سوم – ممیـزی:
۵- همكاري و مشاركت با سازمان در زمينه استقرار نظام مميزي داخلي.
۶- انجام یک نوبت مميزي داخلی توسط طرف قرارداد و مميزيان داخلي آزمايشگاه برروي نظام كيفيت و شناسايي مغايرتها و عدم تطابقهاي احتمالي.
۷- حضور در مرحله مميزي نهايي (Final-Audit) كه توسط نماينده شركت اعتبار دهنده انجام خواهد شد و طرف قرارداد همكاري لازم را در اين زمينه با آزمايشگاه به منظور اخذ تائيديه مزبور خواهد داشت.

مشاوره ، طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت در صنایع تجهیزات پزشکی ISO 13485:2003

مشاوره ، طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودروسازی ISO/TS 16949:2009

مشاوره ، طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و پتروشیمی ISO/TS 29001:2010

مشاوره ، طراحی و استقرار سیستم مدیریت انرژی ISO 50001:2011

مشاوره ، طراحی و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه IMS

مشاوره ، طراحی و استقرار سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان ISO 10002:2004

مشاوره ، طراحی و استقرار سیستم مدیریت اندازه گیری رضایت مشتریان ISO 10004:2010