جواز تاسیس واحد فنی و مهندسی از وزارت صنایع و معادن

مشاور مورد تائيد از جانب وزارت صنايع و معادن ، داراي پروانه بهره برداري

مشاور مورد تائید طرح سام سامانه ارتقای مدیریت انجمن مشاوران مدیریت ایران

مشاور مورد تائید اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

واحد فنی و مهندسی نمونه استان خراسان در سال ۱۳۹۰

مشاور مورد تائید انجمن علوم آزمایشگاهی و پاتالوژیستی استان خراسان

عضو رسمي انجمن مشاوران مديريت ايران

عضو رسمی انجمن خدمات فنی و مهندسی استان خراسان

دارای گواهينامه ISO 9001:2008 از شرکت QS سوئیس با دامنه کاربرد ارائه خدمات مشاوره و آموزش

واحد فنی و مهندسی نمونه در سال ۱۳۹۱

واحد فني و مهندسي نمونه در سال ۱۳۹۲

مشاور مورد تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در خصوص نظارت بر شرکت های مشاوره مدیریت کیفیت و شرکت های گواهی دهنده

همكار علمي دانشگاه فردوسي مشهد طي تفاهم نامه مشترك

کارگزار استانداردسازی پارک علم و فناوری استان خراسان