پيام روز

گام نخست پیروزی، آگاهی است.


...

آخرین اخبار

عضویت جمهوری اسلامی ایران در کمیته های فنی سازمان بین المللی استاندارد ارتقا یافت

در راستای مشارکت فعال در تدوین استاندارد های بین المللی ، عضویت جمهوری اسلامی ایران در 9 کمیته فنی و فرعی در سازمان بین المللی استاندارد ( ISO ) ارتقا یافت .

سامانه ساز صنایع خراسان در یک نگاه

امروزه وجود دیدگاه بلند مدت و استراتژیک برای مدیران یک سازمان، با هدف رویارویی با وضعیت چالشی و رقابتی آینده امری ضروری است. به دلیل چنین ضرورتی است که سازمان های پیشرو به خلق فرصت ها و آینده سازی پرداخته و برای دستیابی به آینده ای مطلوب به ایجاد اهداف و برنامه های بلند مدت می پردازند. اما وجود چنین تفکر و برنامه هایی، براساس تحقیقات انجام شده بین المللی، بهترین استراتژی ها چنانچه عملیاتی نشوند، هیچ نفعی برای سازمان نخواهد داشت
شرکت سامانه ساز صنایع خراسان ،  سعی نموده است با ارائه مشاوره های مدیریت ، فنی و مهندسی ابزار ها و روشهای لازم برای ایحاد نظامهای معتبر و مناسب برای سازمان ها با هدف  رشد و بهبود مدوام  را فراهم آورد   این گروه با بهره‌گیری از کارشناسان کارآمد و اساتید مجرب مدیریت و اقتصاد در پی ایجاد ارزش فزاینده برای مشتریان خود مي‌باشد.